كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
1 مهر ماه لغایت 7 مهر زمان ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی(کنکور - بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی)+مراحل ثبت نام

سایت ثبت نام
reg.pnu.ac.ir

مراحل ثبت نام:

1-مراجعه به سامانه گلستان(reg.pnu.ac.ir) و ورود از طریق شماره داوطلبی  و کدملی طبق توضیحات اول سایت مذکور

2-درج مشخصات فردی و اسکن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از جمله (عکس-کارت ملی-شناسنامه- مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی -کارنامه سه ساله دیپلم- فیش درخواست تاییدیه تحصیلی(با مراجعه به اداره پست وارسال درخواست تاییدیه تحصیلی به آموزش وپرورش محل اخذ دیپلم وپیش دانشگاهی ودرخواست ارسال آن به دانشگاه محل قبولی)

3- پرینت فرم های تایید ثبت نام اینترنتی

4-مراجعه دوباره به سایت پس از 24 تا 48 ساعت بعد از ثبت نام اینترنتی و ورود به سایت گلستان(reg.pnu.ac.ir) این بار از طریق شماره دانشجویی که بالای فرم های ثبت نام ایننرنتی درج شده و کد ملی

5-پرداخت شهریه ثابت و انجام انتخاب واحد از منوی ثبت نام-ثبت نام اصلی- طبق لیست سرفصل دروس 9 ترمه که در سایت دانشگاه پیام نور کشور به نشانیpnu.ac.ir در بخش معرفی رشته ها موجود می باشد

6-اطلاع از زمان مراجعه حضوری جهت ارائه اصل مدارک به مرکز محل قبولی که در سایت مراکز وواحدها اعلام می شود.

7-اطلاع از برنامه کلاسی از طریق سایت مرکز محل قبولی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر