كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
حذف سيستمي 2 درس معارف در ترم جاري به اطلاع دانشجوياني كه در نيمسال اول 92-91 دو درس از گروه معارف اخذ كرده‌اند مي‌رساند از طرف سازمان مركزي يك درس به صورت سيستمي از انتخاب واحد حذف گرديد لطفا جهت كنترل به سايت گلستان مراجعه نماييد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر