كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
پاسخ به سوالات متداول دانشجويان و آشنايي با برخي از ضوابط دانشگاه پيام‌نور
متداولترين پرسش‌ها عبارتند از:
1. پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري در دانشگاه پيام‌نور به چه صورتي انجام مي‌پذيرد؟
در حال حاضر دانشگاه پيام‌نور در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي‌ارشد از طريق آزمون سراسري كه همه ساله توسط سازمان سنجش و آموزش كشور برگزار مي‌شود، اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايد. كليه متقاضيان تحصيل در اين دانشگاه علاوه بر شرايط عمومي بايد داراي شرايط اختصاصي دانشگاه پيام‌نور نيز باشند.
2. شرايط پذيرش دانشجو در دوره‌هاي فراگير دانشگاه پيام‌نور به چه صورتي مي‌باشد و به چند بخش تقسيم مي‌شود؟
يكي از راه‌هاي پذيرش و جذب دانشجو در اين دانشگاه، دوره‌هاي فراگير است، در اين دوره‌ها داوطلب پس از ثبت نام و اخذ دفترچه راهنما و شركت در چند درس عمومي و اختصاصي متناسب با رشته و مقطع تحصيلي و پس از احراز شرايط به دانشجوي رسمي تبديل وضعيت مي‌دهد. اين دوره اختصاصا دوره دانشپذيري ناميده مي‌شود و پس از تبديل به دانشپذير دانشجو مي‌توانند از خدمات آموزشي فوق همانند دانشجويان رسمي بهره‌مند شود. در حال حاضر اين دوره در دو مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد پذيرش دانشجو دارد.
الف)فراگير عادي
ادامه تحصيل پس از پذيرش همانند دانشجويان آزمون سراسري است كليه دارندگان مدارك ديپلم نظام قديم و يا پيش دانشگاهي و دارندگان مدارك كارداني رسمي و بالاتر مي‌توانند از طريق اين دوره ادامه تحصيل دهند پذيرش در اين دوره همانند ساير دوره‌ها (به‌جز طرح چندبخشي) به‌صورت بومي مي‌باشد.
ب)فراگير آزمون محور و راديو تلويزيوني (غيرحضوري)
در اين شيوه بومي بودن دانشجو ملاك نمي‌باشد. دانشجو بسياري از مطالب را از طريق رسانه و راديو و تلويزيون فرا خواهد گرفت. و براساس امكانات براي امتحانات پايان نيمسال به يكي از مراكز/واحدهاي نزديك به محل سكونت معرفي مي‌شود.
ج) آموزش الكترونيكي(مجازي)
در اين شيوه پذيرش بومي بودن شرط نيست و دانشجو در هر كجاي كشور مي‌تواند متقاضي رشته‌هاي اعلام شده باشد. دانشجو تحت پوشش دانشگاه استاني خواهد بود و براي آزمون پايان نيمسال به يكي از مراكز معرفي خواهدشد.
3. دانشجويان طرح تجميع (چند بخشي) به چه دانشجوياني اطلاق مي‌گردد؟
دانشجويان ورودي 86 و مابعد بدليل اينكه در بعضي رشته‌ها دانشجو بتواند آسان‌تر انتخاب واحد نمايد و يا تغيير رشته و گرايش بدهد،4 ترم اول اين رشته‌ها يكسان مي‌باشد به همين دليل به آنها تجميع مي‌گويند. مثال (طرح تجميع بخش فناوري اطلاعات: مهندسي كامپيوتر- نرم‌افزار، مهندسي كامپيوتر- سخت‌افزار، مهندسي فناوري اطلاعات و علوم كامپيوتر).
4. آيا طبق قوانين دانشگاه پيام‌نور تحصيل همزمان در دو رشته مجاز است؟
o بر اساس ماده 5 از بخش دوم آئين نامه آموزشي، دانشجو مجاز است با رعايت ضوابط پذيرش دانشجو در يك زمان در دو رشته تحصيلي در دانشگاه و يا علاوه بر آن در يكي ديگر از دانشگاه‌ها نيز تحصيل نمايد، ولي در حال حاضر به‌علت مخالفت سازمان سنجش آموزش كشور امكان ادامه تحصيل در دو رشته تحصيلي كه از طريق آزمون سراسري دانشجو مي‌پذيرد مقدور نيست (بجز دوره‌هاي آزمون محور). با اين حال دانشجو مي‌تواند علاوه بر يك رشته تحصيلي از طريق آزمون سراسري در يك رشته ديگر نيز از طريق فراگير ادامه تحصيل دهد.
o تحصيل همزمان با انجام خدمت وظيفه عمومي بلامانع است، در اين صورت شرايط ادامه تحصيل و مقررات وظيفه عمومي به عهده دانشجو است.
o دانشجويي كه در دومين رشته تحصيلي در دانشگاه ادامه تحصيل مي‌دهد، ملزم است شهريه دوره‌هاي فراگير را پرداخت نمايد.
o دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند و مايل به تحصيل در رشته دوم نيز مي‌باشند، در اين صورت حداكثر سنوات تحصيلي آنها بر اساس رشته اول،كه براي آن معافيت صادر شده محاسبه مي‌شود و به محض قطع رابطه تحصيلي به‌هر علت در رشته اول، در رشته دوم نيز ادامه تحصيل مقدور نخواهد بود، مگر هم زمان با خدمت وظيفه عمومي و يا پس از آن.
5. در صورتي كه دانشجو عدم مراجعه داشته باشد (از يك تا چندين ترم) چه مواردي را بايد انجام دهد؟
o دانشجو موظف است در مهلت‌هاي تعيين شده براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايد و عدم مراجعه به منزله انصراف از تحصيل محسوب مي‌شود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.
o لغو عدم مراجعه از اولين نيمسال تا پايان سنوات مجاز تحصيل (كارداني و كارشناسي) به‌عهده استان‌ها مي‌باشد.
o لغو عدم مراجعه دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي تا دو نيمسال قبل از اتمام سنوات مجاز تحصيلي به‌عهده مراكز استاني است در صورت عدم مراجعه بيش از دو نيم سال دانشجو اخراج و به نظام وظيفه معرفي مي‌شود.
o صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراكز و يا مراكز استاني حداكثر تا پايان زمان ثبت نام با تاخير مطابق تقويم دانشگاهي مقدور است، در صورتي كه بعد از مهلت فوق صادر شود نيمسال مذكور مرخصي تحصيلي ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نيمسال بعد مقدور خواهدبود.
o پرداخت شهريه براي نيمسال‌هاي لغو عدم مراجعه شده الزامي است در اين‌صورت آن نيمسال‌ها مرخصي تحصيلي ثبت مي‌شود.
o ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و كسب مجوز از مراجع ذيصلاح خلاف مقررات آموزشي است.
6. آيا براي دانشجويان دانشگاه پيام‌نور كلاس تشكيل مي‌شود؟
نظام آموزشي در دانشگاه به روش حضوري صورت نمي‌گيرد و لازم است در ابتداي هر سال تحصيلي به نحو مقتضي موضوع به دانشجويان تازه وارد اعلام شود و منتظر تشكيل كلاس به روش نظام سنتي نباشند در واقع آموزش در اين دانشگاه بر محوريت كتاب و دانشجو استوار است با اين حال دانشگاه در تلاش است تا بتواند تعداد كلاس‌ها را بيشتر كند و دانشجويان را تشويق به حضور در كلاس نمايد.
7. آيا در درس‌هاي عملي و نظري قبولي در يك بخش نظري يا عملي كفايت مي‌كند؟
كسب نمره قبولي در يك بخش نظري و يا عملي به منزله معافيت از بخش ديگر نيست، به‌عبارت ديگر درس‌هايي كه نمره از ميانگين بخش نظري و عملي تعيين مي‌شود، كسب قبولي در يك بخش يا بخش ديگر معني پيدا نمي‌كند. كسب50 ٪ نمره نظري براي احتساب نمره عملي الزامي است.
8. آيا حضور در كلاس‌هاي دانشگاه پيام‌نور الزامي است؟
حضور در كلاس‌هاي رفع اشكال گروهي الزامي نيست و در درس‌هاي عملي آزمايشگاهي و يا درس‌هايي كه بخشي از آن عملي است الزامي است و غيبت در بيش از يك چهارم كلاس‌هاي آن به منزله حذف درس مي‌باشد.
9.در صورتي كه دانشجويي پيش نياز يك درس را رعايت نكرده باشد، چه اتفاقي مي‌افتد؟
دانشجو ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه 9 ترمه مي‌باشد، به هر علت عدم رعايت پيش نياز به منزله حذف درس پس نياز است. دانشجو ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه 9 ترمه مي‌باشد، به هر علت عدم رعايت پيش نياز به منزله حذف درس پس نياز است و در صورت عدم رعايت پيش نياز، در هر زمان كه مشخص شود، درس پس نياز حذف خواهد شد.
10. اگر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد آيا مي‌تواند درس پيش نياز را اخذ نمايد؟
o اگر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد، با نظر گروه آموزشي و بخشنامه‌هاي اعلام شده مي‌تواند درس پس نياز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد.
o در صورت عدم قبولي در درس پيش نياز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودي را بلافاصله در ترم‌هاي بعدي انتخاب و تكرار نمايد و نيازي به انتخاب درس پس نياز كه از آن نمره قبولي گرفته نيست.
o در درس‌هاي عمومي چنانچه دانشجو از درس پيش نياز نمره مردودي بگيرد، مي‌تواند درس پس نياز را همزمان با آن انتخاب و بگذراند.
o در مواردي كه دانشجو درس تطبيقي پس نياز داشته باشد كه هنوز پيش نياز را نگذرانده است عدم رعايت پيش نياز بلامانع است.
11. در صورتيكه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد آيا مي‌تواند درس اختياري ديگري اخذ نمايد؟
در صورتيكه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد، مي‌تواند از جدول دروس اختياري درس ديگري را انتخاب و بگذراند با اين حال نمره مردودي آن درس نيز در ميانگين ترم محاسبه مي‌شود.
12. در صورتي كه دانشجو تعداد واحد مجاز را رعايت نكرده باشد چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
عدم رعايت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از انتهاي برگ واحد دانشجو مي‌گردد و آموزش مركز موظف به اجراي آن مي‌باشد.
13. حداكثر واحد انتخابي براي ترم تابستان چند واحد است؟
در ترم تابستان حداكثر تعداد واحد انتخابي، چه در مركز و يا مهمان 6 واحد مي‌باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بيشتر نيست.
14. چنانچه ميانگين نيمسال قبل دانشجو در زمان انتخاب واحد مشخص نباشد دانشجو چند واحد مي‌تواند اخذ نمايد؟
طبق ماده 12 فقط مي‌تواند حداكثر 16 واحد درسي، با رعايت پيش نياز انتخاب نمايد، هرگونه افزايش و يا كاهش واحد انتخابي نسبت به 16 واحد فوق، بر اساس ميانگين نيمسال قبل تا زمان حذف و اضافه بايد انجام شود و تا زمان حذف اضطراري، هرگونه اضافه سقف واحد انتخابي از آخرين انتخاب و با رعايت پيش نيازهاي درس‌ها حذف و آموزش مركز نبايد اجازه امتحان به دانشجو بدهد.
15. طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي در دانشگاه پيام‌نور به چه صورتي است؟
o حداكثر مدت مجاز تحصيل براي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 5 سال و براي كارشناسي 10 سال تعيين شده است در صورتي كه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهاي دوره را تكميل نمايد از دانشگاه اخراج مي‌شود.
o براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره‌هاي كارداني يا كارشناسي ناپيوسته 3 سال و براي دوره كارشناسي 5 سال مي‌باشد، در صورت عدم تكميل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو به‌عنوان اخراجي به حوزه نظام وظيفه معرفي مي‌شود.
o نكته: ميزان معافيت تحصيلي مقطع كارشناسي از سال 90 از 6 سال به 5 سال تقليل پيدا نموده است.
16. در دانشگاه پيام‌نور حذف و اضافه در چه زماني صورت مي‌گيرد؟
دانشجو مي‌توانند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلت‌هاي تعيين شده كمتر از دو هفته پس از نيمسال تحصيلي، نسبت به حذف اضافه درس‌هاي انتخابي بر اساس تقويم دانشگاهي اقدام نمايد.
17. حذف اضطراري در چه زماني انجام مي‌شود و چه شرايطي مي‌بايست رعايت شود؟
o در صورت اضطرار، دانشجو مي‌تواند تا يك هفته به پايان نيمسال يك يا چند درس از درس‌هاي انتخابي را حذف نمايد، مشروط به اينكه واحدهاي باقي مانده از حد نصاب تعيين شده كمتر نشود در غير اين صورت كل نيمسال حذف خواهد شد.
o در صورت حذف نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي صادر مي‌شود.
o شهريه واحد‌هاي حذف شده در زمان حذف و اضافه به عنوان بستانكار براي ترم‌هاي آتي ثبت مي‌گردد اما شهريه واحد‌هاي حذف شده در زمان حذف اضطراري به هيچ عنوان مسترد نخواهد گشت.
18. اگر دانشجويي در امتحان يك يا چندين درس شركت ننمايد آيا نمره درس صفر ثبت مي‌گردد؟
خير، در صورتي كه تعداد واحد از سقف مجاز كمتر نشود غيبت موجه ثبت مي‌گردد و نياز به ارائه گواهي پزشكي نمي‌باشد.
19. دانشجويان دانشگاه پيام‌نور تا چند نيمسال مي‌توانند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند؟
o دانشجو مي‌تواند در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 نيمسال و در دوره‌هاي كارشناسي پيوسته 6 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
o دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كند در دوره كارداني يك نيمسال و كارشناسي دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر سنوات دانشجو محاسبه مي‌شود در زمان اخذ مرخصي تحصيلي دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت مي‌باشد در غير اين صورت عدم مراجعه محسوب مي‌شود.
20. معيار‌هاي ارزيابي دانشجو در امتحانات به چه صورتي مي‌باشد؟
o نمره درس به‌صورت عددي و بر معيار 0 تا 20 تعيين شده و نمره قبولي هر درس 10 مي‌باشد. نمره كليه درس‌ها اعم از قبولي يا مردودي، در كارنامه ثبت خواهد شد.
o برگزاري آزمون پايان ترم الزامي است.
o جهت اعمال نمره ميان ترم، كسب حداقل 50% نمره پايان ترم الزامي نيست و اگر خودخوان باشد نمره پايان ترم نمره نهايي است.
o نمره درس‌هاي ترم تابستان، تكدرس و درس‌هاي پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانگين كل دانشجو منظور مي‌شود.
21. معدل دانشجو در هر نيمسال به چه صورت محاسبه مي‌شود؟
o در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمره‌هاي دانشجويان در آن نيمسال به‌نام ميانگين نيمسال و ميانگين نمره‌هاي كليه درس‌هاي گذرانده شده از اول دوره تحصيلي دانشجو تا پايان نيمسال تحصيلي به‌نام ميانگين كل محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي‌شود.
o براي محاسبه ميانگين نيمسال تعداد واحدهاي هر درس اخذ شده در آن نميسال تحصيلي در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد واحدهاي گرفته شده در آن نيمسال تقسيم مي‌گردد.
o براي محاسبه ميانگين كل تعداد واحد هر درس گذرانده شده تا پايان آخرين نيمسال تحصيلي در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب‌ها بر تعداد كل واحدهاي گذرانده شده تا پايان آخرين نيمسال تقسيم مي‌شود.
o نمره درس‌هاي ترم تابستان و درس‌هاي پذيرفته شده و نيز تكدرس تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي‌شود.
22.دانشجوي مشروطي به چه دانشجويي اطلاق مي‌شود؟
اگر ميانگين كل دانشجو كمتر از 12 باشد وضعيت دانشجو به دانشجوي مشروطي تبديل مي‌شود.
23. شرايط انتقال در دانشگاه پيام‌نور چيست؟
o شرايط ادامه تحصيل در مركز مبداء را داشته باشد.
o حداقل 24 واحد درسي بدون احتساب دروس پيش دانشگاهي گذرانده باشد.
o ميانگين كل حداقل 12 با احتساب نمرات مردودي را كسب نموده باشد.
نمره آزمون ورودي دانشجو از آخرين فرد پذيرفته شده در مركز مقصد و در همان رشته و سال در سهميه مربوط كمتر نباشد.
o انتقال دانشجو با موافقت مراكز مبداء و مقصد و تاييد مركز استاني مربوط انجام مي‌شود.
o در انتقال، تعداد واحدهاي پيش دانشگاهي و معادل سازي شده جز24 واحد فوق محسوب نمي‌شود.
o در زمان انتقال، دانشجو نبايد بيش از نصف واحدهاي دوره را گذرانده باشد.
o انتقال دانشجو در طول تحصيل فقط يك بار مجاز است.
o در انتقال دانشجو، از يك مركز به مركز ديگر هيچ‌گونه تغييري در درس‌هاي دانشجو انجام نمي‌شود و كليه درس‌هاي اخذ شده، گذرانده شده عيناً به مركز مقصد منتقل مي‌شود.
o دانشجويان دوره‌هاي فراگير پس از گذراندن يك ترم تحصيلي بعد از دوره دانشپذيري و 24 واحد درسي مي‌توانند متقاضي انتقال شوند.
o انتقال دانشجو بايد قبل از ثبت نام، مطابق تقويم دانشگاهي صورت گيرد، در اين صورت دانشجو موظف است تقاضاي خود را حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال به مركز ارائه نمايد.
24. شرايط مهمان شدن دانشجو در پيام‌نور چگونه است؟
o مهمان شدن دانشجو در اولين نيمسال تحصيلي و در آخرين نيمسال تحصيلي ممنوع است.
o مهمان شدن دانشجو از ساير دانشگاهها اعم از دولتي يا غير دولتي با موافقت مركز و دانشگاه مبدا بلامانع است.
o دانشجو حداكثر تا كمتر از نصف واحد را مي‌تواند در ديگر مراكز مهمان شود.
25. شرايط تغيير رشته در دانشگاه پيام‌نور چيست؟
o در انتقال با تغيير رشته، دانشجو بايد هم شرايط انتقال و هم تغيير رشته را كسب نموده باشد.
o دانشجو در طول تحصيل فقط يك‌بار مي‌تواند تغيير رشته دهد.
o براي تغيير رشته داشتن شرايط زير الزامي است:
o حداقل 24 واحد درسي گذرانده باشد، درس‌هاي پيش دانشگاهي و معادلسازي شده جزو 24 واحد محسوب نمي‌شود. (دانشجويان سراسري)
o ميانگين كل حداقل 12 با احتساب نمرات مردودي را كسب نموده باشد.
نمره آزمون ورودي دانشجو از نمره آزمون پايين‌ترين فرد پذيرفته شده در همان رشته همان سال، سهميه و سال كمتر نباشد.
o تغيير رشته از طرح تجميع به سنتي امكان‌پذير نمي‌باشد.
o تغييررشته دانشجويان دوره‌هاي فراگير بعد از ثبت نام و گذراندن يك ترم تحصيلي بعد از دانشپذيري مقدور است. (دانشجويان فراگير)
o دانشجويان دوره‌هاي فراگير، از طريق شركت در 2 تا 3 درس اختصاصي دوره دانشپذيري رشته‌اي كه متقاضي تغيير رشته مي‌باشد و كسب نمره 10 و معدل 12 در هر درس ميسر است.
o درصورت موافقت يا تغيير رشته و ثبت نام در رشته جديد حق بازگشت به رشته قبلي را نخواهد داشت.
o تا زماني كه با تغيير رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلي است.
o تقاضاي تغيير رشته حداقل شش هفته پيش از شروع نيم سال تحصيلي بايد باشد.
o در زمان ثبت نام براي تغيير رشته از طريق بند ج، دانشجو مي‌تواند درس‌هاي فوق را مازاد بر سقف انتخاب واحد نمايد و يا از رشته قبلي مرخصي تحصيلي بگيرد.
o متقاضيان تغيير رشته مي‌بايست از اول تا پايان ارديبهشت ماه فرم‌هاي مربوطه را تكميل نمايند.
26.تغيير گرايش در دانشگاه پيام‌نور به چه صورتي انجام مي‌پذيرد؟
o چنانچه در دفترچه راهنما رشته‌هاي تحصيلي عنوان گرايش قيد نشده باشد، گرايش رشته، محض و يا بدون گرايش است.
o در تغيير گرايش هيچ‌گونه تطبيق واحدي صورت نمي‌گيرد.
o در رشته‌هاي طرح تجميع دانشجويان پس از پايان ترم چهارم مي‌توانند درخواست تغيير گرايش دهند.
27. چه زماني تطبيق واحد براي دانشجويان سراسري انجام مي‌پذيرد؟
حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريز نمره‌هاي تاييد شده خود به آموزش مركز/ واحد مي‌باشند اين فرصت قابل تمديد نيست.
28. تطبيق واحد براي دانشجويان فراگير در چه زماني انجام مي‌پذيرد و شروط تطبيق دروس چيست؟
o براي دانشجويان دوره‌هاي فراگير دو نيمسال فوق پس از پايان نيمسال يا نيمسال‌هاي دانشپذيري محاسبه مي‌شود.
o واحدهاي درسي در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت متبوع يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مورد تاييد گذارنده شده باشد.
o محتواي آموزشي درس‌هاي گذرانده شده قبلي با هشتاد درصد محتواي واحدهاي مشابه در رشته جديد مطابقت داشته باشد تشخيص آن به‌عهده گروه‌هاي آموزشي مراكز استاني است.
o نمره‌هاي دانشجو در هر درس حداقل 10 در معيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها براي دانشگاه‌هاي دولتي روزانه، پيام‌نور، مراكز تربيت معلم، آموزشكده‌هاي فني حرفه‌اي و غيره باشد.
o از مراكز تربيت معلم صرفاً دروس عمومي مطابق جدول ارسالي قابل پذيرش است.
o نمره‌هاي دانشجو در هر درس حداقل 12 در معيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها براي دانشگاه‌هاي غيردولتي اعم از حوزه‌هاي علميه، دانشگاه آزاد، دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي، شبانه و غيره باشد.
o واحد‌هاي درسي دوره‌هاي معادل و يا دوره‌هاي داخلي و پودماني دانشگاه جامع علمي و كاربردي با احراز شرايط زير قابل پذيرش است:
a) دانشجو درس يا درس‌ها را در دوره معادل دانشگاه پيام‌نور گذرانده باشد.
b) دوره‌هاي معادل و يا ساير دوره‌هاي آموزشي در صورتي براي تطبيق واحد قابل پذيرش است كه در امتحان جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت و حد نصاب نمره لازم را كسب نموده باشد.
o واحد‌هاي گذرانده در دوره‌هاي پودماني دانشگاه جامع علمي و كاربردي به‌شرط شركت در امتحان جامع دانشگاه مذكور و ارائه گواهي قبولي با نمره حداقل 12 قابل بررسي و تطبيق مي‌باشد.
o بند 5 ماده 55 آيين نامه آموزشي مبني بر پذيرش حداكثر 50% مجموع واحدهاي مصوب فعلي جهت تطبيق واحد، حذف گرديده و در صورت داشتن ساير شرايط تطبيق كليه واحدها قابل پذيرش مي‌باشند.
تعداد واحدهاي درس‌هاي تطبيقي نبايد كمتر از تعداد واحدهاي درسي رشته جديد باشد در صورتي‌كه تعداد واحد كمتر باشد مي‌توان به‌صورت تلفيقي چند واحد درسي را با يك درس تطبيق نمود در اين حالت ميانگين نمرات درس‌هاي فوق نمره درس تطبيقي را تشكيل خواهد داد.
o كليه نمرات درس‌هاي تطبيقي در ميانگين كل محاسبه مي‌گردد.
o همچنين دانشپذيران مشروط قبل از گذراندن دروس مشروطي خود مي‌توانند درخواست تطبيق واحد نمايند.
دروس دوره دانشپذيري به هيچ وجه تطبيق ندارد.
29. آزمون تك درس و معرفي به استاد در دانشگاه پيام‌نور چه زماني و به چه صورت انجام مي‌پذيرد؟
o تكدرس زماني مقدور است كه دانشجو فقط يك عنوان براي فراغت از تحصيل داشته باشد.
o دروس عملي، آزمايشگاهي و غيره قابل ارائه به‌صورت تكدرس است.
o چنانچه دانشجويي بيش از يك عنوان درسي داشته باشد و در تكدرس شركت نمايد تكدرس مورد قبول نيست.
o شهريه دروس تكدرس 50 % شهريه متغير و شهريه ثابت كامل دريافت مي‌شود
o چنانچه دانشجويان در يك درس سه بار تكدرس مردود شده باشد به‌شرط فراغت از تحصيل و حداكثر تا سه عنوان درسي باقي مانده داشته باشد مي‌توان به‌صورت معرفي به استاد از ايشان آزمون به‌عمل آورد.
30. آيا دانشجوياني كه در كلاس شركت نكرده‌اند ملزم به پرداخت شهريه مي‌باشند؟
دانشجويي كه انتخاب واحد نموده است اعم از اين كه در كلاس‌ها و امتحانات شركت داشته يا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهريه ثابت و متغير ميباشد.
31. آيا دانشگاه پيام‌نور يك دانشگاه دولتي است؟
بلي
32.آيا دانشگاه پيام‌نور به دانشجويان خوابگاه مي‌دهد؟
خير
33.آيا دانشجويان دانشگاه پيام‌نور، مي‌تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند؟
بلي؛ همانند ساير دانشگاه‌ها مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند
34.آيا حضور در كلاس‌هاي درسي الزامي است؟
خير؛ به استثناء دروس عملي و آزمايشگاهي، ضمنا دانشجويان از ۶ نمره فعاليت كلاسي بهره‌مند خواهند شد.
35.كلاس‌هاي دانشگاه پيام‌نور، چه روزهايي تشكيل مي‌شود؟
تلاش بر آن بوده كه در روزهاي آخر هفته، مخصوصا پنجشنبه و جمعه تشكيل شود. ولي در سال‌هاي اخير كلاس‌ها تقريبا در تمام طول هفته برگزار مي‌شود و جمعه‌ها دانشگاه نيز تعطيل مي‌باشد!!!!!!
36.آيا مدرك تحصيلي دانشگاه پيام‌نور معتبر است؟
بلي؛ مدارك تحصيلي اين دانشگاه همانند مدارك تحصيلي ساير دانشگاه‌هاي دولتي، معتبر است و براي ادامه تحصيل در داخل و خارج از كشور نيز معتبر است.
مدارك از طرف وزارت علوم تحقيقات و فناوري تاييد شده مي‌باشد.
37.آيا دانشجويان دانشگاه پيام‌نور، مي‌توانند از وام دانشجويي استفاده نمايند؟
بلي؛ همانند دانشجويان ساير دانشگاه‌ها، مي‌توانند از وام تحصيلي بهره‌مند شوند.
38.آيا دانشگاه پيام‌نور، دانشجوي اخراجي نيز دارد؟
خير؛ فقط دانشجوي مشروطي دارد. اخراجي به دليل مشروطي در پيام‌نور وجود ندارد.
39. آيا تغيير رشته در پيام‌نور، ميسر است؟
بلي؛ تغيير رشته در دانشگاه پيام‌نور، با شرايط آسان‌تري نسبت به ساير دانشگاه‌ها انجام مي‌پذيريد.
40.آيا مدارك دانشگاه پيام‌نور رسمي است؟
بلي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري مي‌باشد.
41.آيا با مدارك تحصيلي دانشگاه پيام‌نور مي‌توان ادامه تحصيل داد؟
بلي؛ هم در داخل و هم در خارج كشور.
42آيا دانشگاه پيام‌نور در تمامي گروه‌هاي آموزشي دانشجو مي‌پذيريد؟
خير؛ در حال حاضر در رشته‌هاي علوم پزشكي، دانشجو ندارد.
43. كساني كه در ساير دانشگاه‌ها مدرك كارداني گرفته اند. ادامه تحصيل آنها در پيام‌نور به چه شكل است؟
دانشجويان پس از پذيرفته شدن در دانشگاه با ارائه ريز نمرات، تقاضاي تطبيق واحد مي‌كنند. واحد‌هاي گذرانده شده قابل بررسي و تطبيق است.
44.آيا در دانشگاه پيام‌نور، شرايط انتقال و مهمان شدن وجود دارد؟
بلي
45.آيا دانشگاه پيام‌نور، شرايط استخدامي بعد از فارغ التحصيلي دارد؟
با توجه به معتبر بودن مدرك اين دانشگاه همه ارگان‌ها در صورت نياز، فارغ التحصيلان اين دانشگاه را استخدام مي‌نمايند.
46.آيا در دانشگاه پيام‌نور، مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري، در تمامي رشته‌ها داير است؟
در حال حاضر در تمامي رشته‌ها داير نمي‌باشد.
47.آيا مي‌توان بدون گذراندن پيش دانشگاهي، وارد دانشگاه شد و در آزمون ثبت نام كرد؟
خير؛ شرط ورود به دوره‌هاي فراگير مقطع كارشناسي دارا بودن مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني مي‌باشد.
48.آيا دانشجويان فعلي دانشگاه و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از كشور (دولتي، غيردولتي) مي‌توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري براي ورود به دانشگاه يا دوره‌هاي فراگير شركت كنند؟
بلي.
49.آيا در دانشگاه پيام‌نور، تحصيل همزمان با انجام خدمت وظيفه عمومي امكان پذير است؟
بليالبته اين موضوع در حال حاضر از طرف سازمان نظام وظيفه ممنوع اعلام شده است.
50.آيا مي‌توان همزمان در دو رشته مختلف در دانشگاه تحصيل نمود؟
بلي . در دانشگاه پيام‌نور نيز مي‌توان به صورت همزمان در ۲ رشته تحصيل كرد. به شرط آنكه يك رشته از طريق ورودي كنكور سراسري باشد و يك رشته از طريق ورودي فراگير پيام‌نور باشد.
51.آيا برنامه‌هاي درسي و سرفصل دروس مطابق با سرفصل وزارت علوم تحقيقات و فناوري است؟
بلي
52.آيا در صورتي كه دانشجويي نتواند ادامه تحصيل دهد مدركي دال بر گذراندن تعداد واحدهاي گذرانده شده و يا مدرك كارداني داده مي‌شود؟
بلي
53.با توجه به جدول مراكز و واحدهاي دانشگاه، در صورتي كه مركز يا واحد انتخابي ستاره دار باشدو احيانا امكان ارائه آموزش را نداشته باشد تكليف دانشجو چيست؟
طبق مقررات مربوط دانشجو براي ادامه تحصيل به نزديكترين مركز يا واحد آموزشي معرفي مي‌شود.
54.فرق واحد با مركز چيست؟
از نظر نوع آموزش و عملكرد تفاوتي ندارند. اطلاق عناوين مركز يا واحد، براساس ساختار اداري دانشگاه است.
55.در صورتي كه در جدول مربوط به شهرهاي تحت پوشش، نام منطقه‌اي يا شهر قيد نشده باشد، ولي نزديك به مركز يا واحد دانشگاه باشد آيا مي‌تواند به عنوان منطقه تحت پوشش آن مركز يا واحد محسوب شود؟
منظور از شهرستان تحت پوشش، كليه مناطقي است كه در فاصله تقريبي ۱۲۰ تا ۱۶۰ كيلومتري هر مركز يا واحد دانشگاه قرار دارند. در جدول فوق نيز فقط نام شهرستان‌ها و نقاط شهري مركز يا واحد مربوط نوشته شده است شركت داوطلبان از مناطق همجوار بلامانع است بديهي است دانشگاه به دليل بومي‌پذيري فاقد هر گونه امكانات خوابگاهي و اقامتي مي‌باشد.
56.آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها در دانشگاه پيام‌نور چگونه تشكيل مي‌شوند؟
در حال حاضر نه تنها در غالب مراكز و واحدهاي دانشگاه، امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي وجود دارد. بلكه برخي از مراكز و واحدهاي دانشگاه مجهز به آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي پيشرفته‌اي نيز مي‌باشند. برخي از كلاس‌هاي آزمايشگاهي و كارگاهي نيز در آزمايشگاه‌هاي استاني تشكيل مي‌شود. رشته‌هاي علوم پايه و مهندسي در دانشگاه از سطح فناوري آموزشي و تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي مناسب برخوردارند.
57.دانشجوياني كه از طريق دوره‌هاي فراگير وارد مي‌شوند با دانشجوياني كه از طريق آزمون سراسري پذيرش مي‌شوند چه تفاوتي دارند؟
هر دو گروه براي ورود به دانشگاه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور پذيرش مي‌شوند و از معافيت نظام وظيفه، برخوردارند. برنامه‌هاي درسي هر دو گروه مشابه بوده ليكن پذيرفته شدگان فراگير يك نيمسال تحصيلي جلوتر بوده و واحدهاي نيمسال اول تحصيلي را در دوره دانشپذيري گذرانده و در امتحانات ورودي نمره لازم را كسب نموده‌اند. اعتبار مدارك فارغ‌التحصيلان هر دو گروه براي ادامه تحصيل و اشتغال يكسان است.
تفاوت دانشجويان سراسري و فراگير در ميزان پرداخت شهريه آنان مي‌باشد.
58.واحدهاي دولتي تحت نظارت چيست؟
دانشگاه براي توسعه ظرفيت و پذيرش دانشجو در تعدادي از رشته‌هاي پر متقاضي در بسياري از مراكز استان‌هاي پر جمعيت، علاوه بر ارائه آن رشته در مركز يا واحد خود، با استفاده از امكانات ساير دانشگاه‌ها و موسسات دولتي نسبت به ارائه آن رشته اقدام كرده است آموزش در اين واحد‌ها تفاوتي با آموزش در ديگر مراكز و واحدهاي دانشگاه ندارد.
59.آزمون‌هاي پايان نيمسال دانشگاه، چگونه برگزار مي‌شود؟
براي كليه دانشجوياني كه در يك ماده درسي ثبت نام نموده‌اند. در هر يك از مركز يا واحد دانشگاه در يك زمان آزمون سراسري برگزار مي‌شود. تصحيح اوراق در اغلب موارد به‌صورت كامپيوتري انجام گرفته و نتايج بلافاصله همراه با پاسخنامه دانشجو و كليد سوالات اعلام مي‌شود.
60.سوالات آزمون‌هاي پايان نيمسال تحصيلي دانشگاه چگونه است؟
تستي؛ تشريحي و تستي؛ تشريحي
61.آيا تحصيل در دانشگاه پيام‌نور سخت است؟
دانشگاه پيام‌نور تلاش دارد در ارائه آموزش و انجام سنجش، استانداردهاي لازم را به منظور آموزش دانشجويان توانمند، در نظر گيرد. سوالات آزمون‌ها غالباً از استانداردهاي لازم برخوردار است ضوابط جديد پيش‌بيني شده نيز اين امكان را فراهم آورده، كه ضمن حفظ كيفيت آموزشي، فرآيند تحصيل تا فارغ‌التحصيلي دانشجويان، تسهيل شود.
62.دانشگاه در ارائه آموزش، از چه شيوه‌هايي استفاده مي‌كند؟
كلاس‌هاي درس نيمه حضوري با استفاده از بالاترين تكنولوژي آموزشي، از جمله نمايشگر پاورپوينت، ويدئو پروژكتور، DVD Player، CD‌هاي چند رسانه‌اي و الكترونيكي، كلاس‌هاي رفع اشكال فردي، كتاب‌هاي خودآموز، آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها، كلاس‌هاي آموزشي الكترونيكي و شيوه آموزش خودخوان ارائه مي‌شود.
63. آدرس سايت‌هاي اطلاع رساني دانشگاه پيام‌نور چيست؟
سايت‌هاي اطلاع رساني دانشگاه به شرح ذيل مي‌باشد. به دانشجويان عزيز توصيه مي‌شود آخرين اخبار و اطلاعيه‌ها را در طول تحصيلات از اين سايتها دريافت نمايند.
سايت سازمان مركزي دانشگاه پيام‌نور                www.pnu.ac.ir            
سيستم جامع دانشگاهي گلستان                           http://reg.pnu.ac.ir 
پايگاه اطلاع رساني دانشگاه نيوز www.daneshgahnews.com             
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر