كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
مدارک لازم جهت ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود مدارک لازم جهت ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود
صل شناسنامه و کارت ملی +کپی تمام صفحات ، فرمهای ثبت نام غیرحضوری ، 6قطعه عکس 4*3 ، اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و کارنامه + کپی و رسید درخواست تاییدیه تحصیلی و مدرک مشخص کننده نظام وظیفه برای آقایان
دانشجویان می بایست در روزهای تعیین شده بر  اساس   پیامک ارسالی با همراه داشتن مدارک به دانشگاه مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر